Coming out

Coming out

Trzeci marca zmienił wszystko. To nie tylko dzień egzaminu certyfikacyjnego, podsumowującego i oceniającego moje umiejętności jako coacha, ale także dzień, w którym dowiedziałam się, a raczej potwierdziłam swoje...

Matka pracująca na Olimpiadę?

Matka pracująca jako dyscyplina sportu (niemalże ekstremalnego) na Olimipiadę to pomysł, który pojawił się w mojej głowie szczególnego dnia. Takie dni zapadają w pamięci i są pożywką dla (fałszywych) przekonań, że nie da...