Znowu weekend! Czy na pewno odpoczniesz?

Życie jest pulsującą energią. Zarówno jej nadmierne, jak i niedostateczne zużycie przynosi nam poczucie zmęczenia. Tutaj już pisałam o tym, jak zachować odpowiedni focus – w pracy na pracy, a w domu na domu. Czy zatem...
Coming out

Coming out

Trzeci marca zmienił wszystko. To nie tylko dzień egzaminu certyfikacyjnego, podsumowującego i oceniającego moje umiejętności jako coacha, ale także dzień, w którym dowiedziałam się, a raczej potwierdziłam swoje...